Up | Down

Powered by Blogger.
 

Sunday, May 6, 2012

Latihan Soal Matematika kelas1 bag 2

(1).  Persamaan kuadrat mempunyai akar-akar dan dengan dan .
persamaan kuadrat yang akar-akarnya dan adalah.....

A.
B.
C.
D.
E.

(2). Jika persamaan kuadarat , mempunyai 2 akar yang sama maka nilai p adalah.........

A. dan 3
B. dan -3
C. dan 3
D. dan -3
E. dan 2

(3). Sehelai kertas mempunyai panjang 12 cm dan lebar 9 cm. Sepanjang keempat sisi kertas itu digunting menjadi pita dengan lebar x cm. Agar luas kertas sisa menjadi 70 cm2, maka nilai x = ...

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

(4). Fungsi akan memotong sumbu x pada titik........

A. (0,1/2) dan (0,5)
B. (0,-1/2) dan (0,-5)
C. (1/2,0) dan (5,0)
D. (-1/2,0) dan (-5,0)
E. (5/2,0) dan (1,0)

(5). nilai terendah fungsi adalah 3. nilai a yang memenuhi adalah........

A. –4
B. –1
C. 1
D. 3
E. 4

No comments:

Post a Comment

 
© 2012 - Kumpulan Soal
pakepen is proudly powered by Blogger